7 principii aha edu

Principiul 1: Copiii au stiluri diferite de învățare

Copiii învață în feluri diferite, însă toți au o capacitate extraordinară de a învăța. Unora le place să asimileze noiile informații prin imagini, altora prin emoții, contacte și relaționare cu ceilalți din grup, prin sunete diverse sau exerciții și activități practice. Astfel, după modalitatea senzorială implicată, se disting 3 stiluri de învățare de bază:

 1. Vizual (65% din populație, 70-80% din copii până la vârsta de 14 ani)
 2. Auditiv (30% din populație)
 3. Practic-kinestezic  (5% din populație).

Fiecare copil are un stil dominant de învățare și unul secundar.

Copiii învață mai repede dacă primesc informațiile conform stilului personal de învățare.

În cadrul proiectelor AHA!Edu, se identifică în prima fază stilul de învățare principal și cel secundar la fiecare copil (chestionar preliminar aici). Adresarea stilurilor de învățare identificate în cadrul atelierelor AHA!Edu se realizează prin mixul de stiluri diferite de predare (vizual, auditiv si practic-kinestezic) și prin atenție și adresare personalizată pentru fiecare copil.

Beneficii

 • dezvoltă autocunoașterea
 • elimină obstacole ale învățării
 • întărește încrederea în sine
 • previne neînțelegerile dintre copii-profesori și părinți
 • optimizează învățarea prin adoptarea unui mod personal
 • dezvoltă relații pozitive cu cei din jur

Principiul 2 - Ca să putem rezolva orice ``problemă``, avem nevoie de o structură, de tip ``rezolvare de problemă``

Prin această metodă se asigură o structură clară, etape bine definite de învățare. Astfel, copiii asimilează informațiile noi într-o structură logică și organizată

Astfel se vor identifica răspunsurile la următoarele întrebări:

 • care este tema abordată / situația analizată
 • care este obiectivul / soluția urmărită
 • care sunt condițiile ce se impun în realizarea obiectivului / pentru “rezolvarea problemei”
 • care este harta de rezolvare? Care sunt etapele, procesele, metodele cu care lucrăm

Beneficii

 • dezvoltă creativitatea, imaginația
 • ajută la structurarea informațiilor și la identificarea unor metode alternative de analiză și soluționare
 • ajută la dezvoltarea gândirii logice

Principiul 3 - Prin ateliere interactive captăm și menținem atenția copiilor

Comunicarea trebuie să fie bidirecțională. În cadrul atelierelor AHA!Edu se pune accent pe interacțiunea direct și constantă dintre copii și profesori. Considerăm că doar așa se poate asigura înțelegerea deplină.

La fel și pe folosirea unui mix de tehnici și metode de predare/discuție astfel încât să:

 1. captăm și să menținem atenția copiilor
 2. facilităm dezvoltarea creativității prin stimuli diverși
 3. asigurăm relaționarea și colaborarea între copii din grup

Astfel în cadrul atelierelor AHA!Edu se folosesc:

 • aparatură audio video de proiecție (video proiector și tablă interactivă)
 • aplicații speciale, dezvoltate de AHA!Edu (jocuri digitale, aplicații)
 • jocuri de rol
 • discuții și activități în grupuri mici
 • brainstorming (furtuna de idei, orice idee este bine venită)

Principiul 4 - Asigurăm învățarea pe termen lung prin legături interdisciplinare

Disciplinele, materiile sunt interconectate. Ce învață copiii la matematică se leagă de fizică, chimie, geografie și invers. În sistemul tradițional de educație materiile sunt izolate, fără a face transferul informațiilor de la o materie la altul. AHA!Edu și-a stabilit obictivul să lege materiile. Doar așa se poate asigura învățarea pe termen lung.

O dată ce copiii fac legături, se realizează și se completează harta mentală interdisciplinară a cunoașterii. Învățarea este continuă.

Beneficii

 • copiii învață ușor prin asimilarea unor informații ce vin din domenii diferite
 • observă, creează și înțeleg legăturile între domeniile studiate

Principiul 5 - Asimilarea succesivă a informației asigură o învățare fără carențe

Fie că vorbim despre matematica distractivă, fie că vorbim despre emoții, literatură sau ștințele naturii, copiii au nevoie să construiască și să organizeze de jos în sus informațiile. Doar dacă au baza, informațiile sau noțiunile fundamentale clarificate și înțelese, pot să asimileze noi informații.

În cadrul proiectelor și atelierelor AHA!Edu, se asigură verificarea permanentă a înțelegerii informațiilor și noțiunilor anterioare. Cele noi sunt legate de cele vechi și prezentate folosind metode interactive, utilizând mixul optim de stiluri de învățare. Doar așa se pot asigura condițiile necesare aparațitiei momentului AHA! – catalizatorul învățarii pe termen lung.

Beneficii

 • informațiile acumulate împreună cu experiențele proprii ajută la dezvoltarea copiilor pe termen lung (procesul învățării este continuu)
 • dezvoltă încrederea în sine prin fundamentarea informațiilor noi prin cele deja cunoscute

Principiul 6 - Aplicabilitate în viața reală – transfer

E important ca copiii să vadă aplicabilitatea lucrurilor învățate. Astfel, activitățile AHA! crează legătura între ceea ce învață copiii și ceea ce au nevoie să aplice în viața reală. Obiectivul final al activităților noastre este să pregătim copiii pentru situații reale, să le dezvoltăm cunoștințele, abilitățile și starea de spirit (încredere în sine, in eforturile și potențialul lor) atat de importante pentru a deveni adulți de succes in viitor.

Principiul 7 - Încurajăm exprimarea liberă, încercările și greșelile

Fiecare copil învață, se dezvoltă în stilul și ritmul personal. Momentele AHA! ajută la descoperirea legăturilor dintre informațiile noi și cele vechi. Însă acesta apare doar la finalul unui proces întreg. Un proces în care au loc multe încercări, aparent sub forma unor greșeli. Însă acestea sunt dovada vie a faptului că fiecare copil încearcă să facă ceva nou, să găsească o nouă legătură. Noi încurajăm exprimarea ideiilor, discutăm propunerile, învățăm din experiență, tragem concluzii și ne bucurăm de micile realizări.

Sari la bara de unelte